Login  |  Register

พิมพ์กดแซนวิช

ชนิดพิมพ์กดแซนวิชและเคล็ดลับการทำแม่พิมพ์วุ้นแฟนซีเพื่อพิมพ์วุ้นประการที่ 1 การนำยางซิลิโคนไปเกี่ยวกับทำบล็อก จะมีอยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ